• Yoga Asana và Pranayam – Kiểm soát dòng năng lượng

  Yoga Asana và Pranayam – Kiểm soát dòng năng lượng

  “Asana” là một từ tiếng Phạn có nghĩa là một tư thế thể chất. Theo nghĩa rộng, Anasa tức là tư thế cụ thể được giữ cố định và thoải mái trong một thời gian dài. Vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, Pataniali đã viết các quy tắc khi tập Yoga trong cuốn “Những nguyên tắc cơ bản của Yoga” trong “ Yoga Sutras” (cách ngôn). Ông chỉ gọi tư thế thiền định là “Anasa”, còn tư thế thể chất thì ông gọi là “Yoga Vyayam”. Tuy nhiên, thông thường, các bài tập Yoga động cũng được gọi là Anasa.

 • Yoga năng động – Ashtanga Yoga

  Yoga năng động – Ashtanga Yoga

  Bài tập của Ashtanga là một sự kết hợp giữa các tư thế của cơ thể được thực hiện bằng cách phối hợp đều đặn từng nhịp thở và động tác. Mỗi động tác đi kèm với một nhịp thở, đều đặn trong khoảng một giờ đồng hồ và được kết thúc bằng sự thư giãn hoàn toàn.

 • Yoga Thiền – Yoga Meditation

  Yoga Thiền – Yoga Meditation

  Yoga Thiền không thực sự là một khía cạnh riêng biệt của Yoga, do thực tế Yoga là thiền định. Tuy nhiên, Thiền Yoga là cụm từ được sử dụng ở đây để phân biệt giữa Thiền Yoga và niềm tin phổ biến rằng Yoga là tư thế vật lý. Thiền Yoga hay Yoga là một quá trình hoàn toàn chính nó, chỉ có một nhỏ, mặc dù hữu ích một phần của liên quan đến cơ thể vật chất.